te je za nju karakteristično da uspijeva bolje u suhim staništima. Grane su joj viseće

Prikazuje se jedan rezultat