Koristi se korijen i list. Sabire se lišće što je moguće ravnomjernije

Prikazuje se jedan rezultat