Ako vam je hladno, čaj će vas ugrijati. Ako je vruće, čaj će vas rashladiti. Ako ste
depresivni, čaj će vas razveseliti. Ako ste uzbuđeni, čaj će vas smiriti …